Παιδικόσ σταθμοσ

τμηματα

Στο παιδικό μας σταθμό λειτουργούν καθημερινά δύο τμήματα:

 1. Μεταβρεφικό 

(Δυναμικότητα 8 έως 10 παιδιά, ηλικίας 2+ έως 3 ετών)

 2. Μικρά προνήπια 

(Δυναμικότητα 10 έως 14 παιδιά, ηλικίας 3 έως 4 ετών)

Πρόσθετες Παροχές

  • Παιδίατρος (Μηνιαία Παρακολούθηση)
  • Λογοθεραπευτής (Αξιολόγηση)
  • Παιδοδοντίατρος (Εξέταση)
  • Παιδοψυχολόγος (Συμβουλευτική γονέων)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις θεματικές προσεγγίσεις, όπως ορίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αποσκοπεί στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων των παιδιών μέσα από δραστηριότητες, όπως: Γλωσσικές, Προμαθηματικές, Εικαστικές-Αισθητηριακές, Μουσικοκινητική Αγωγή, Κινητικά Παιχνίδια, Κουκλοθέατρο, Αυτοσχεδιασμός-Δραματοποίηση, Μαγειρική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά, Εορταστικές Εκδηλώσεις, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκδρομές κ.ά..

καθημερινες στιγμες

Εικαστικά

Δραστηριότητες

Εκδρομές

Γιορτές

Πάσχα

Χριστούγεννα