Παιδικόσ σταθμοσ

Σχολικο ετοσ 2021-22

Για τη σχολική περίοδο 2021-2022 δεχόμαστε παιδιά γεννημένα τα έτη 2018-2019, και μέσω των vouchers της Ε.Ε.ΤΑ.Α., χωρίς καμία επιπλέον μηνιαία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. Λειτουργούμε δύο ολιγομελή τμήματα, χωρισμένα ηλικιακά, με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από τον covid19, θα λειτουργήσουμε με πρώτιστο και κύριο μέλημά μας την υγεία και ασφάλεια των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στη δομή μας.

τμηματα

Στον παιδικό μας σταθμό λειτουργούν καθημερινά δύο τμήματα:

 1. Μεταβρεφικό 

(Δυναμικότητα 7 έως 9 παιδιά, ηλικίας 2+ έως 3 ετών)

 2. Μικρά προνήπια 

(Δυναμικότητα 10 έως 12 παιδιά, ηλικίας 3+ έως 4 ετών)

Πρόσθετες Παροχές

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις θεματικές προσεγγίσεις, όπως ορίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αποσκοπεί στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των δυνατοτήτων των παιδιών μέσα από δραστηριότητες, όπως: Γλωσσικές, Προμαθηματικές, Εικαστικές-Αισθητηριακές, Μουσικοκινητική Αγωγή, Κινητικά Παιχνίδια, Κουκλοθέατρο, Αυτοσχεδιασμός-Δραματοποίηση, Μαγειρική, Φυσική Αγωγή, Αγγλικά, Εορταστικές Εκδηλώσεις, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκδρομές κ.ά..

καθημερινες στιγμες

Εικαστικά

Δραστηριότητες

Εκδρομές

Γιορτές

Πάσχα

Χριστούγεννα