Γράμματα μαθείν δει, και, μαθόντα, νουν έχειν.

Παιδικός Σταθμός
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)

VOUCHER Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Ποιοι γονείς είναι δικαιούχοι;
Ποιες ηλικίες παιδιών καλύπτει;
Περιγραφή διαδικασίας συμπλήρωσης αιτήσεων.