Φιλοσοφία μας

Είναι η Βιωματική Μάθηση

Βιωματική μάθηση σημαίνει διδασκαλία που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών.smurf1

Τα παιδιά βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν.

Η λειτουργία σε ομάδες, οι εμπειρίες, το συνεργατικό κλίμα, η συναισθηματική εμπλοκή, η Δημοκρατική κουλτούρα, η αυτενέργεια, η ενεργητική ακρόαση, ο σεβασμός του διαφορετικού, οι αναδυόμενοι στόχοι, το ελκυστικό παιδαγωγικό περιβάλλον αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της βιωματικής μάθησης.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται κάθε προσωπικότητα, κάθε μικρή κοινωνία όπως η σχολική ομάδα.

 

Ποιοι είμαστε

Μία δημιουργική ομάδα

smurf2Στον Στρουμφόκοσμο πιστεύουμε ότι το πρώτο σχολείο των παιδιών μας είναι σημαντικό.

Στον παιδικό σταθμό βάζουμε τις βάσεις για τη μετέπειτα πορεία τους στην εκπαίδευση και στη ζωή. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον, έρχονται στην πρώτη δική τους μικρή κοινωνία, αποκτούν τους πρώτους δασκάλους και κάνουν τους πρώτους δικούς τους φίλους. Εδώ διαμορφώνουν ανάλογα την προσωπικότητά τους και την αντίληψή τους για το σχολείο.

Για αυτό, στόχος μας είναι να αγαπήσουν την μάθηση και ν´ αναπτύσσονται πολύπλευρα και ισορροπημένα: ψυχοκινητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, ηθικά, αισθητικά και νοητικά. Όλο το πρόγραμμά μας στηρίζεται στην αντίληψη οτι η μάθηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο μιας ελεύθερης «συνολικής» προετοιμασίας του παιδιού. Μέσα από την ασφάλεια, την προστασία και τη ζεστασιά προτρέπουμε και βοηθούμε το παιδί να ενταχθεί στην ομάδα και το κοινωνικό σύνολο αναπτύσσοντας έτσι πολύπλευρα την προσωπικότητα τους.

H φιλοσοφία μας βασίζεται στη βιωματική μάθηση και σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, όπως την ενεργητική και συνεργατική εκπαίδευση, το παιχνίδι ως κύριο είδος “προνομιούχου” μάθησης και κατάλληλες τεχνικές επικοινωνίας και εμψύχωσης. Έτσι, βοηθάμε κάθε παιδί ν᾽ ανακαλύψει τη μοναδικότητά του, τις ικανότητες και τις κλίσεις του, τις δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνίας, τη χαρά της δημιουργικότητας.

Μέσα από το πρόγραμμα μας τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ατομικά και ομαδικά, γνωρίζουν τον κόσμο και τη φύση, κατανοούν τις ανθρώπινες αξίες και τους “άλλους”, δημιουργούν.

Και κάτι Ακόμα

Ο Παιδικός Σταθμός Στρουμφόκοσμος
  • είναι σχεδιασμένος ώστε όλοι οι χώροι μας να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πιο σύγχρονων μονάδων παιδικής φροντίδας, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια, και ένα ευχάριστο περιβάλλον.
  • και Πάντα διαλέγουμε Έμπειρο προσωπικό, Ανώτατης εκπαίδευσης
Τα νήπια χωρίζονται σε δυο τμήματα ανάλογα με την ηλικία τους.
  • 1ο Τμήμα: Νήπια από 2,5 έως 3,5 ετών
  • 2ο Τμήμα: Νήπια από 3,5 ετών έως 5,0 ετών
Σε όλα τα παιδιά παρέχουμε
  • Μηνιαία ιατρική παρακολούθηση
  • Συνεχής συνδρομή παιδοψυχολόγου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού
  • Λογοθεραπευτική και εργοθεραπευτική υποστήριξη στην εξέλιξη του παιδιού
Για τους γονείς οργανώνουμε:
  • Μηνιαίες συμβουλευτικές συναντήσεις γονέων
  • Εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων κάθε τμήματος